Att få en snygg kropp är inte det viktigaste skälet till att träna. Åtta av tio svenskar uppger i F&S senaste Träningsbarometer att det främst är för hälsans skull som de motionerar. Och ju äldre man blir desto viktigare blir hälsan som skäl för att träna.

Svenskarna tränar mest i hela Europa. Enligt en undersökning, som EU:s opinionsinstitut Europabarometern gjorde tidigare i år, tränar sju av tio minst en gång i veckan. Undersökningen svarar inte på frågan varför man tränar, men det gör F&S Träningsbarometer. Den senaste barometern visar att en tydlig majoritet (81%) av svenskarna tränar för hälsans skull. Nästan sju av tio uppger att de tränar för att bli piggare och orka mer medan endast tre av tio svarar att de gör det för att få en snyggare kropp. Svenskarnas skäl att träna stämmer väl överens med det som vetenskapen säger.

– All forskning visar att fysisk aktivitet gör oss friska. Det är viktigt att träna hela livet och för att träningen ska bli en del av en hållbar livsstil måste den vara varierad, lättillgänglig och lustfylld säger Tina Uppfeldt ansvarig för träningsutveckling på Friskis&Svettis.

Det är främst de som är över 50 år som lyfter hälsa och mer ork som de främsta skälen till att de tränar. 90 procent av de mellan 50-64 samt 86 procent av de mellan 65-74 uppger detta. Hälsan står högt även hos den yngre målgruppen, men här har också kroppens utseende en betydande roll. 59 procent i åldern 18-29 tränar för att få en snygg kropp.

Sammanlagt 1018 personer har svarat på Friskis&Svettis Träningsbarometer som görs av undersökningsföretaget You Guv.

Vilka är de främsta skälen till att du tränar?

Alla     18-29 30-49 50-64 65-74
För min hälsas skull 81% 71% 81% 90% 86%
För att bli piggare och orka mer 68% 63% 68% 67% 75%
För att få en snygg kropp 29% 59% 30% 10%   8%
För att jag tycker att det är roligt 25% 31% 24% 19% 26%
Delta i lopp/tävling   6%   9%   6%   3%   2%
Känna gemenskap med andra som tränar   4%   7%   2%   1%   6%
Annat   5%   2%   6%   9%   1%

friskissvettis_16_rgb_190

 • Öppettider från 8/1 2018

 • MånTisOnsTorsFreLörSön
  Öppnar06.0007.0006.0007.0006.0009.0009.00
  Sista inpassering21.3021.3021.3021.3019.3017.3019.30
  Stänger22.0022.0022.0022.0020.0018.0020.00
 • Barnpassning lördagar 09.30 -12.45

 • Följ oss på instagram FS_AKERSBERGA

  facebook twitter